Rólunk

Gyere és nézd meg, kik vettek részt az applikáció létrehozásában! Kattints ide!

A világunk az elmúlt időben teljesen megváltozott. Az internet és a közlekedés fejlődésével összement. Bárki számára közvetlenül, vagy közvetetten minden és mindenki elérhetővé vált.

Már csak egy dolog hiányzik, hogy valóban ne csak elérjük a másikat, de kommunikálni is tudjunk vele. Ez az eszköz a közös nyelv. Hát beszéljünk egy nyelvet! Az utóbbi időben a tudományban, a szórakozásban, a sportban és még számos egyéb területen az angol nyelv vette át a közvetítő szerepet. Leginkább ennek a nyelvnek van esélye arra, hogy a közeljövőben egy egyetemes, a világon mindenki számára elérhető közös nyelvvé váljon. Mi ebben szeretnénk segítséget nyújtani úgy, hogy minden felhasználónk valós, aktív nyelvtudást szerezzen.

A csapatunk három éve célul tűzte ki, hogy egy olyan digitális nyelvoktatási segédeszközt fejlesszen ki, amely szervesen illeszkedik a jövő egyik korszerű oktatási rendszerébe, a Blended Learning Technique-be. Ez egy olyan újfajta oktatási módszer, mely a legmodernebb technológiai újításokat – pl. egyedi beszédfelismerő és korrekciós rendszer – ötvözi a tradicionális oktatási elemekkel. Nem egy hagyományos alkalmazást szerettünk volna kifejleszteni, hanem egy olyan oktatási felületet létrehozni, ahol minden eszköz megtalálható egy helyen, ami az angol tanuláshoz és oktatáshoz szükséges. Így jött létre a több mint 10 önálló alkalmazásból álló GlobEng Digital English Education Platform.

A mai rendkívül gyorsan változó világ hatalmas kihívás elé állította az oktatási intézményeket. A fiatalokat egy olyan világra kell felkészíteni, amely még csak most van kialakulóban. Ezért a legfontosabb, hogy lehetőleg személyre szabottan, problémamegoldásra és az önálló gondolkodásra sarkallják a diákokat, és mindezt úgy, hogy az oktatás kellően érdekes és könnyed legyen, hogy a fiatalok szeressék és nyitottak, motiváltak legyenek a tudás megszerzésére.

Ebben segítenek ezek az új oktatási módszerek, melyek a tanárt már, mint mentort, koordinátort, facilitátort vonják be a diákok tudásának személyes fejlesztésébe. Az iskolai oktatás már nem információt közöl és kér számon. Az információ elsajátításának a színtere az otthoni digitális tananyag, az intelligens eszközök segítségével. Az iskolákban a probléma felimerést, a megértést és a probléma megoldását tanítják. A tanárok az információ validálásában adnak támpontokat és a magasabb összefüggésekre mutatnak rá.

Ennek tükrében elhatároztuk, hogy az angol nyelvet egy olyan eszközzel közvetítjük, mely a legmodernebb technológiával, egy MI segítségével az egyes tanulókra szabja az oktatási folyamatot. Ami segíti őket abban, hogy a megszerzett ismeret valóban használható angol tudássá váljon. Mindezért három éve közel 50 fővel; nyelvtanárok, programozók, reklámszakemberek, menedzserek segítségével egy nagyon kreatív és újszerű oktatási projektbe fogtunk. Előszőr is elkészítettünk egy komplex akusztikus modellt, ami alapján kifejlesztettünk egy egyedi beszédfelismerő rendszert. Ezért az intelligens program szavak szintjén fonémákra, a mondatoknál pedig szavakra bontva elemzi és értékeli a tanulók kiejtését. Így bárki, mindenféle kellemetlenség nélkül, privát környezetben elsajátíthatja el a folyékony és pontos angol beszédet.

A technológiához 5000+ oldalnyi saját tananyagot fejlesztettünk, ami közel 2500+ párbeszédből, 15000+ szóból, 1000+ szóból álló képes szótárból és 20000+ feladatból áll. Az általunk összeállított tananyag kimondottan a hétköznapi életben használt szófordulatok és témák elsajátítására készült. A tananyag egyaránt használja a hivatalos amerikai és brit angol szókincset, kiejtést, szófordulatot és szlenget.

Mindezt pedig egy olyan applikációba ágyaztuk, amely nem csak felkelti a felhasználói érdeklődését, de sokszínűségével, változatosságával, közvetlenségével és játékosságával folyamatosan fent is tartja. Nem lehet letenni. Egy intelligens társat kap, aki letölti, és segítségével magabiztosan fogja tudni használni az angol nyelvet, bármilyen területen is lesz rá szüksége. A Mesterséges Intelligencia lehetővé teszi, hogy a tanuló célját meghatározva egy automata személyre szabott oktatási módszerrel (RobWay), teljes kényelemben tanuljon, és jusson el a kívánt tudásszintig.

Az alkalmazás nem csak tanulóknak nélkülözhetetlen segédeszköz, hanem a tanárok is előszeretettel fogják használni. Megvalósítható általa a teljesen személyre szabott, online, digitális közoktatás. Segítségével a tanárok teljesebb képet kapnak a diákjaik fejlődéséről, és mint tanácsadók, koordinátorok követhetik nyomon, és irányíthatják komolyabb erőfeszítések nélkül tanítványaikat. Nem okoz problémát számukra az egyedi feladatkiosztás és számonkérés sem.

Ennek az oktatási modellnek a neve a Blended Learning. Ez az oktatás evolúciójának a következő lépése, amely együtt használja a digitális eszközökben rejlő lehetőségeket a hagyományos tantermi oktatással. A mai digitális világban ennek az oktatási formának van egyedül lehetősége és létjogosultsága felkelteni a diákok érdeklődését és felvenni a versenyt az elektronikus eszközök által nyújtott információ és szolgáltatásgazdagsággal. Nem mellesleg a Blended Learning oktatási módszer 40-50%-kal csökkenti a képzés költségeit, illetve a tanulók hatékonyabban tanulnak és gyorsabban juthatnak hozzá a mindig aktuális információhoz.

Azok pedig, akiket kiemelkedő tevékenységükért sok fiatal követ, és akire példaképként tekintenek, és adnak a véleményükre, szintén sokat segíthetnek ez által követőiknek. Egy olyan hasznos segédeszközt tudnak számukra megismertetni, amivel hozzájárulnak ismerőseiknek egy piacképesebb tudás megszerzéséhez. Mindezt úgy tudják megtenni, hogy ők maguk is profitálnak ebből a tevékenységből.

To top